Adres:
ul. Przemysłowa 13
44-203 Rybnik
woj. śląskie

NIP: 648-255-49-11
REGON: 240147390
KRS 0000238237 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kapitał zakładowy 580.000,00 zł

Telefon:
32 / 37 66 777
Wyślij e-mail