AMERYKA POŁUDNIOWA polityczna / zdjęcie satelitarne

Wymiary: 120x160 cm
Skala: 1:8 mln
500,00 zł (zawiera 23% VAT)

AMERYKA POŁUDNIOWA polityczna
AMERYKA POŁUDNIOWA zdjęcie satelitarne

Pierwsza strona mapy przedstawia podział polityczny Ameryki Południowej, z krótką charakterystyką wszystkich państw (flaga, pełna nazwa, stolica, powierzchnia).
Druga strona przedstawia ukształtowanie powierzchni kontynentu w ujęciu satelitarnym w oparciu o zdjęcia uzyskane od NASA, z zaznaczeniem granic państw. Przeznaczona do ćwiczeń.

Mapę charakteryzuje piękna szata graficzna, co niewątpliwie wpłynie na szybsze przyswajanie wiedzy przez uczniów.
Plansza dwustronnie laminowana, oprawiona w rurki PCV, gotowa do powieszenia na ścianie.