ZESTAW 10 (dwustronnych) PLANSZ DYDAKTYCZNYCH
─ MY TEAM ─

Wymiary: 80x60 cm
plansze są dwustronne, laminowane, oprawione w listwy, gotowe do zawieszenia.
1400,00 zł (zawiera 23 % VAT)

MY TEAM - ZESTAW 10 (dwustronnych) PLANSZ


Plansze do nauki gramatyki angielskiej – opracowane zgodnie z programem nauczania oraz pozytywnie zaopiniowane przez nauczycieli języka angielskiego i metodyków.

Komiksowa grafika pomoże uczniom w zrozumieniu podstawowych koncepcji i opanowaniu szeregu zasad gramatycznych.

Plansze dotyczące miar, stopniowania przymiotników, liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników, wzorów łączenia czasowników oraz czasów przeszłych, teraźniejszych i dzierżawczych zaimków są przedstawione w prosty sposób. Tłumaczenia są klarowne i nie skomplikowane, co pozwala na łatwe zapamiętanie i zastosowanie w praktyce.

Plansze dotyczące zaimków osobowych, przyimków czasu i miejsca oraz czasowników modalnych są przygotowane w taki sposób, by ułatwić ich przyswojenie i zastosowanie reguł.

 

Wykaz tytułów plansz wchodzących w skład zestawu:
 

Pierwsza strona

 1. MY FAMILY – MOJA RODZINA
 2. CLOTHES – UBRANIA
 3. PARTS OF THE BODY – CZĘŚCI CIAŁA
 4. NUMBERS – LICZBY
 5. THE MODAL VERBS – CZASOWNIKI MODALNE
 6. THE PERSONAL PRONOUNS – ZAIMKI OSOBOWE
 7. THE PRESENT SIMPLE TENSE – CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY
 8. THE PAST SIMPLE TENSE – CZAS PRZESZŁY PROSTY
 9. VERB PATTERNS – WZORY ŁĄCZENIA CZASOWNIKÓW
 10. QUANTITES – MIARY

Druga strona

 1. MY HOUSE – MÓJ DOM
 2. SCHOOL THINGS – PRZYBORY SZKOLNE
 3. ANIMALS – ZWIERZĘTA
 4. FOOD AND DRINKS – JEDZENIE I NAPOJE
 5. PREPOSITIONS TIME AND PLACE – PRZYIMKI CZASU I MIEJSCA
 6. THE POSSESSIVE PRONOUNS – ZAIMKI DZIERŻAWCZE
 7. THE PRESENT COMTINUOUS TENSE – CZAS TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY
 8. THE PAST CONTINUOUS TENSE – CZAS PRZESZŁY CIĄGŁY
 9. SIGULAR AND PLURAL – LICZBA POJEDYNCZA I MNOGA RZECZOWNIKÓW
 10. COMPARATIVE AND SUPERLATIVE – STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW