ZESTAW 20 PLANSZ DYDAKTYCZNYCH
DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
─ Familiar with English ─

Wymiary: 80x60 cm
1200,00 zł (zawiera 23% VAT)

Familiar with English - Zestaw 20 plansz

Wszystkie plansze zostały opracowane zgodnie z programem nauczania oraz pozytywnie zaopiniowane przez nauczycieli języka angielskiego i metodyków.

Plansze jednostronne. Laminowane, oprawione w samozaciskowe listwy, gotowe do zawieszenia.

 

Wykaz tytułów plansz wchodzących w skład zestawu:

.
 1. ZERO, 1st AND 2nd CONDITIONALS
 2. 3rd AND MIXED CONDITIONALS
 3. ADVERBS
 4. COMPARATIVES. SUPERLATIVES
 5. COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
 6. I WISH…
 7. IN / ON / AT
 8. PASSIVE
 9. PAST PERFECT
 10. PAST SIMPLE. PAST CONTINUOUS
 1. PERSONAL PRONOUNS. POSSESSIVE
 2. PRESENT CONTINUOUS. PRESENT SIMPLE
 3. PRESENT PERFECT
 4. QUESTION TAGS
 5. REPORTED SPEECH
 6. REPORTED SPEECH – QUESTIONS
 7. REPORTED SPEECH – STATEMENTS
 8. SINGULAR AND PLURAL
 9. SOME / ANY / NO
 10. TOO / EITHER. SO… I / NEITHER… I