ZESTAW 16 PLANSZ DYDAKTYCZNYCH
─ Matematyka I ─

Wymiary: 60x80 cm
1200,00 zł (zawiera 23% VAT)

Matematyka I - Zestaw 16 plansz

Zestaw plansz dydaktycznych do nauczania matematyki dla szkół podstawowych.

Plansze są zbiorem najważniejszych pojęć, wzorów i tabel z zakresu królowej wszystkich nauk – matematyki.

 • Systematyczne przedstawienie zagadnień
 • Przejrzysty układ tabel
 • Objaśnienia definicji i ważnych terminów
 • Minimum słów, maksimum wiedzy

To kryteria według których zostały opracowane.

Graficznie plansze są przygotowane w czterech grupach kolorystycznych, co jest dodatkowym ułatwieniem w zapoznawaniu się z treściami na nich przedstawionymi. Zostały pozytywnie zaopiniowane przez nauczycieli matematyki.

Plansze jednostronne. Laminowane, oprawione w samozaciskowe listwy, gotowe do zawieszenia.

 

Wykaz tytułów plansz wchodzących w skład zestawu:

 1. Rzymski system zapisu liczb naturalnych
  Alfabet grecki
 2. Jednostki
  • Długość
  • Powierzchnia
  • Objętość
  • Masa
  • Czas
 3. Zbiory
  • Działania na zbiorach.
 4. Zbiory
  • Relacje między zbiorami
  • Prawa rachunku zbiorów
 5. Wzory skróconego mnożenia
  Najważniejsze cechy podzielności liczb całkowitych
 6. Pierwiastkowanie
  Potęgowanie
 1. Podstawowe twierdzenia planimetrii
  • Dwusieczna kąta
  • Twierdzenie Talesa
 2. Odcinki i proste w trójkącie
  • Twierdzenie o wysokościach w trójkącie
  • Twierdzenie o środkowych trójkąta
 3. Związki miarowe w trójkącie
 4. Okrąg i koło
 5. Wzajemne położenie dwóch okręgów
  • Okręgi rozłączne
  • Okręgi, które nie są rozłączne
  • Części koła i ich pola
 6. Pola i obwody figur płaskich
 7. Graniastosłupy
 8. Ostrosłupy
 9. Siatki wybranych brył
 10. Bryły obrotowe