ZESTAW 16 PLANSZ DYDAKTYCZNYCH
─ Vademecum Ratownika ─

Wymiary: 60x80 cm
1400,00 zł (zawiera 23 % VAT)

Vademecum Ratownika - Zestaw 16 plansz

Głównym celem plansz jest wykształcenie umiejętności prawidłowego reagowania w danej sytuacji będącej bezpośrednim zagrożeniem życia osoby poszkodowanej.
Plansze jednostronne. Laminowane, oprawione w samozaciskowe listwy, gotowe do zawieszenia.


Wykaz tytułów plansz wchodzących w skład zestawu:

 1. Apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie
 2. Wzywanie pomocy. Numery telefonów alarmowych
 3. Postępowanie ratownicze na miejscu wypadku
 4. Pozycja bezpieczna (boczna ustalona)
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 6. Pierwsza pomoc – uszkodzenia naczyń krwionośnych
 7. Pierwsza pomoc – złamania
 8. Pierwsza pomoc – urazy głowy i krwotok z nosa
 1. Pierwsza pomoc – omdlenie i utrata przytomności
 2. Pierwsza pomoc – porażenie prądem
 3. Pierwsza pomoc – zawał mięśnia sercowego
 4. Pierwsza pomoc – zadławienie
 5. Pierwsza pomoc – utonięcie
 6. Pierwsza pomoc – poparzenie
 7. Pierwsza pomoc – usuwanie ciała obcego
 8. Pierwsza pomoc – zatrucie