Układ okresowy pierwiastków/Struktura materii

Wymiary: 160x120 cm
500,00 zł (zawiera 23% VAT)

Układ okresowy pierwiastków
Struktura materii

Pierwsza strona planszy – UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

Na planszy w sposób bardzo czytelny i przejrzysty, przedstawiono układ okresowy pierwiastków z uwzględnieniem kolorystycznego podziału. W charakterystyce każdego pierwiastka ujęte zostały takie właściwości jak: grupa (oznaczenie tradycyjne jak i wg IUPAC); masa atomowa; elektroujemność wg Paulinga; liczba atomowa, elektronów, neutronów, protonów; konfiguracja elektronowa; gęstość; temperatura topnienia, temperatura wrzenia.Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jedyne na rynku plansze zgodne z aktualnym programem nauczania.

Druga strona planszy – STRUKTURA MATERII
 

 • metale alkaliczne,
 • metale ziem alkalicznych,
 • metale przejściowe,
 • lantanowce,
 • aktynowce,
 • metale grup głównych,
 • metaloidy,
 • niemetale,
 • halogeny,
 • gazy szlachetne,
 • stan skupienia.

Plansza dwustronnie laminowana, oprawiona w rurki PCV, gotowa do powieszenia na ścianie.