ZESTAW 10 PLANSZ DYDAKTYCZNYCH
─ Człowiek ─

Wymiary: 60x80 cm
1400,00 zł (zawiera 23 % VAT)

 

Plansze służą jako pomoc w nauczaniu biologii. Każda plansza przedstawia czytelne ilustracje z zakresu anatomii człowieka.

Pierwsza strona /kolorowa/ służy do nauki.
Druga strona /czarno-biała/ przeznaczona do ćwiczeń.

Plansze pełnią funkcję zarówno dydaktyczną jak i metodyczną, są przydatne w sprawdzaniu umiejętności uczniów. Będą pomocne do wyjaśniania szczegółów budowy organizmu, a także w prezentacji przebiegu zjawisk oraz procesów biologicznych i fizjologicznych. Ułatwiają przyswajanie wiedzy, wpłyną na lepszą koncentrację i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Wszystkie plansze zostały opracowane zgodnie z programem nauczania oraz pozytywnie zaopiniowane przez nauczycieli biologii i metodyków.

Plansze dwustronne. Laminowane, oprawione w samozaciskowe listwy, gotowe do zawieszenia.


Wykaz tytułów plansz wchodzących w skład zestawu:

 

  1. UKŁAD ODDECHOWY
  2. UKŁAD KOSTNO-SZKIELETOWY
  3. UKŁAD ENDOKRYNOLOGICZNY
  4. NARZĄDY ZMYSŁÓW
  5. UKŁAD MIĘŚNIOWY
  6. UKŁAD PŁCIOWY
  7. UKŁAD NERWOWY
  8. UKŁAD MOCZOWY
  9. UKŁAD KRĄŻENIA
  10. UKŁAD POKARMOWY