Szanowni Państwo, jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00160/2020. Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń, które przygotowane są w formie samokształcenia kierowanego, a które obecnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród pracodawców.


Czym jest samokształcenie kierowane?


Samokształcenie kierowane jest efektywną formą szkolenia, która polega na samodzielnym pozyskiwaniu lub uzupełnianiu wiedzy i umiejętności w oparciu o przekazane przez organizatora szkolenia materiały.


Jakie są korzyści z takiej formy szkolenia?


Wprowadzenie samokształcenia kierowanego jako rozwiązania systemowego w firmie daje korzyści w postaci:

  • uczestniczenia w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla pracowników i firmy porach;
  • uniknięcia dezorganizacji czasu pracy i obowiązków służbowych;
  • uniknięcia kosztów wynikających z organizacji szkolenia stacjonarnego oraz konieczności uczestniczenia w nim pracowników;
  • możliwości uczenia się własnym tempem.


W jaki sposób przeprowadzane jest szkolenie?


Usługobiorca otrzymuje:

  • płytę CD na której zamieszczone są materiały szkoleniowe oraz formularz uczestnika szkolenia wraz z testem egzaminacyjnym (do wypełnienia i odesłania przez uczestnika szkolenia).
  • te same materiały szkoleniowe w wersji wydrukowanej,


W oparciu o otrzymane dokumenty (formularz i test) uczestnik otrzyma ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia, które zostanie przesłane na wskazany adres.


* Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów.


Jeżeli są Państwo zainteresowani taką formą szkolenia i chcieliby zapoznać się z naszą ofertą szkoleń, prosimy o kontakt lub przejść do oferty szkoleń.